Gospodarska zona Ravča

Površina 68,34 ha
Cijena 3€/m²
LOKACIJA Gospodarska zona „Ravča“ smještena je sjeverno i južno od državne ceste D62, dionice Zagvozd–Vrgorac uz čvor Ravča na autocesti A1 (Zagreb-Split-Dubrovnik)
STATUS ZONE U RAZVOJU I IZGRADNJI
Namjena površina proizvodna (pretežito zanatska) te poslovna (uslužna i trgovačka).
Cijena 3 eur/m²

Gospodarska zona „Ravča“ smještena je sjeverno i južno od državne ceste D62, dionice Zagvozd – Vrgorac uz čvor Ravča na autocesti A1 (Zagreb- Split- Dubrovnik).

Gradu Vrgorcu dodijeljena su sredstva iz IPARD programa Mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ za ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije i u izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda u gospodarskoj zoni „Ravča“.

Površina gospodarske zone je 68,34 ha.

Prednosti:
 • izvrstan geografski položaj
 • izvrsna prometna povezanost (A1- 150m)
 • usvojeni prostorni i urbanistički plan
 • atraktivna cijena građevinskog zemljišta (prve dvije godine 3 eur/m²)
 • komunalni doprinosi (oslobođenje)
 • porezne olakšice za strana ulaganja
 • oslobađanje od plaćanja komunalne naknade prvih 5 godina
Namjena prostora
 • Gospodarska namjena - proizvodna i poslovna (43,07 ha) (tablica)
 • Zaštićene zelene površine (17,66 ha)
 • Prometne površine (7,61 ha)
NAMJENA POVRŠINA ha %
1. Gospodarska namjena – proizvodna i poslovna 43,07 63,0
2. Zaštićene zelene površine 17,66 25,8
3. Prometne površine 7,61 11,1
- državna cesta (D62) 0,93 1,4
- sabirne ulice 1,76 2,6
- ostale ulice 1,56 2,3
- parkirališta 1,28 1,9
- pješačke površine 2,08 3,0
UKUPNO 68,34 100,0
Način i uvjeti gradnje

Urbanističkim planom uređenja određeno je 11 prostornih cjelina za gospodarske namjene:

 • proizvodna namjena (3)
 • poslovna namjena (8)